Ölüm halinde kredi borçları ve reddi mirası süreci | www.finansbul.net |

Ölüm halinde kredi borçları

Ölüm halinde kredi borçları silinir mi? Reddi miras yapmalı mıyım? Hayat sigortası ne işe yarar?

Bu makalemizde kredi çeken bir kişinin ölüm halinde kredi borçları yani kalan kredinin akıbetinin ne olacağı, mirasçıların davranışlarının hangi sonuçlara gideceğini belirteceğiz.

Ölüm herkesin beklediği, fakat ne zaman geleceği belli olmayan doğal bir hadisedir.

Ölümden önce kredi çekenler ve ödemeye ömrü vefa etmeyen kredi borçlularının yasal varisleri, merhumun ölümünden sonra, borç ve alacak işleri ile ilgilenirler. Eğer merhum kredi çekmiş ise, kredi çekerken banka tarafından yaptırılan hayat sigortası merhumun ölüm halinde kredi borçlarının tamamını ödeyecektir. 

Sigorta kapsamı dışında kalan ölüm nedenleri?

  • Borçlunun ölümünde intihar ve bunun gibi şüpheli bir konum olması halinde sigorta ödeme yapmayabilir. Bu şekilde bir durumda sigorta şirketi otopsi yapılmasını talep edebilir.
  • Krediyi kullanan kişi, yaşam sigortası yapmış olduğu sırada mevcut bir hastalığı olması durumunda bu hastalığı poliçede belirtilmemişse fakat sigorta şirketi hastalığın bu esnada kişide mevcut bulunduğunu tespit ederse ödeme yapmaz.

Yukarıda belirtilen 2 durumda da yargı yoluna gidilmesi olağan bir durumdur.

Hayat sigortası ödenmiş kredi taksitlerini de öder mi?

Hayat kredisi müteveffanın vefatından sonra kalan kredi taksitlerini ödediği gibi, müteveffa tarafından evvelden ödenen kredi taksitlerini de mirasçılara öder.

Ölüm halinde kredi borçları için reddi miras yapmalı mıyım?

Mirasın reddi, başka bir deyişle reddi miras; müteveffanın vefatı üzerine yasal veya atanmış mirasçıların vefat edenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.

Bir kişi ölünce geriye kalan mirasçılarına, varsa tüm mal veya mülkünün yanında tüm borçların da devredilmesidir, eğer mirasçı söz konusu borcu ve alacağı istemiyorsa böyle bir durumda reddi miras yapabilir.

Reddi miras nasıl yapılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 605. maddesinde; 

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.
Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras
reddedilmiş sayılır.

hükmü açıkça yer almaktadır.

Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 606. maddesinde; 

Miras, üç ay içinde reddolunabilir.
Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

hükmü açıkça yer almaktadır.

Ve son olarak Yine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 609. maddesinde; 

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve
reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir.
Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

hükmü açıkça yer almaktadır.

Sonuç olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 605. maddesinde; mirası kimlerin reddebileceği, 606. maddesinde mirasın ölümden itibaren 3 ay için reddedilebileceği ve 609. maddesinde reddin şekli ve yeri bildirilmektedir.

Dilerseniz şuradan kredi borçları Varlık Yönetim Şirketlerine devredilirse ne olur isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

Not: Bu yazıda bahsedilenler avukat tavsiyesi değildir, lütfen böyle durumlarda bir avukatın hukuki yardımına başvurun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir