Kredi Borçları Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilirse Ne Olur?

Kredi Borçları Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilirse Ne Olur?

Kredi borçlarının varlık yönetimi şirketlerine devri, kredi borçları varlık yönetim şirketlerine devredilirse ne olur, hangi durumlarda kredi borçları varlık yönetimine devredilir? İnceliyoruz..

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri, bankaların geri ödemelerde sorunlar oluşmuş,tahsili gecikmiş veya batık kredilerinin yeniden yapılandırılarak, sisteme geri dönüşümünü sağlamak amacını taşımaktadır. Bu işlemler Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun gözetiminde faaliyet gösteren şirketler tarafından yapılmaktadır. 2006 yılında yapılan düzenleme ile faaliyetlerine başlayan şirketler, bankalara borçlu müşterilerin dosyalarını devralmakta ve farklı tahsilat yöntemleri kullanarak borçlularla ödeme konusunda anlaşma yoluna gitmektedir. Bankaların bu şirketlere yönelmesinin sebebi ise, 2018 rakamlarına göre 1 milyon 300 bin civarında ödenmeyen kredi ve kredi kartı borçlu sayısıdır.

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri, bankaların tahsil edilemeyen borç dosyaları sebebiyle ek maliyetlerden kurtulmak, hem de bilançolarında daha az hizmet zararı gösterme çabaları sebebiyledir. Bu sebeple zararı asgariye indirmek ve yasal süreçlerle ilgili yapılması gereken operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla, borç dosyalarını oldukça düşük bedellerle varlık yönetim şirketlerine devrederler. Örneğin 100 TL tutarındaki bir alacak dosyası, varlık yönetim şirketlerine 10-15 TL gibi bir bedelle satılmakta, aradaki fark bilançolara zarar olarak geçilmektedir.

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri gerçekleştikten sonra, artık kredi borçlusunun muhatabı doğrudan varlık şirketleri olmaktadır. Bu aşamadan sonra varlık şirketleri borçlularla iletişime geçmekte ve farklı ödeme alternatifleri sunarak borcun tahsilini sağlamaya çalışmaktadır. Bu yöntemler içerisinde borcun yeniden yapılandırılması, taksit seçeneklerinin artırılması olduğu gibi, dosyanın durumuna göre yasal takibat yoluyla icra işlemleri de uygulanabilmektedir. Varlık yönetimlerinin bankalardan farklı olan özelliği ise, bu konularda ihtisas sahibi olmaları ve borçluya ödeme konusunda daha esnek şartları sunabilme imkânına sahip olmalarıdır.

Varlık Yönetim Şirketlerinin Çalışma Esasları

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri genellikle 2 yılı aşan sürelerde bankalar tarafından tahsili sağlanamayan kredilerde geçerli olmaktadır. Bu süre içerisinde tahsilatı sağlayamayan banka veya finans kuruluşu, alacaklı ile tüm bağlarını keserek tüm haklarını varlık yönetim şirketlerine devreder. Bu süreçten sonra borçlu, sadece varlık yönetim şirketinin tahsilat prensiplerine uygun bir ödeme sürecine dahil edilir. Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş gayesi sadece bu tür alacakların tahsili olduğu için, çok uygun fiyata devraldığı borç dosyalarında faiz silme veya 36 aya varan taksitlendirme seçeneklerini kullanabilmektedir.

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri gerçekleştikten sonra, borç dosyası üzerinde her türlü hakka sahip olan şirketler, kendi inisiyatifini kullanarak kolaylıklar sağlayabildiği gibi, direk yasal süreç başlatıp icra yoluyla borç tahsiline de gidebilir. Bu konuda şirketlerin çalışma usullerinde borçlu lehine zorlayıcı bir hüküm yer almamaktadır. Fakat genel olarak tahsilatın gerçekleşmesi adına bankalardan daha esnek şartlar sunularak, paranın tahsili yoluna gidilmektedir. Yasal süreçlerin başlatıldığı durumlarda ise varlık yönetim şirketleri bankalara nazaran daha aktif davranarak, hızlı bir şekilde haciz işlemlerini sonlandırmaktadır. Yasal süreçlerle karşı karşıya kalıp sıkıntı yaşanmaması adına, anlaşmaya yönelik görüşmeler borçlu adına yeni bir imkân olarak değerlendirilmelidir.

Kredi borçlarının varlık yönetim şirketlerine devri borçlarını gittikçe yükselen faizler ile çıkmaza girmiş olan kişiler için bir çıkış yolu olarak görülmekte, bankaların yıllarca tahsil edemediği alacaklar, varlık yönetim şirketleri vasıtasıyla daha kolay tahsil edilebilmektedir. 2017 rakamlarıyla 9 milyara yakın borçdevri yapılan varlık şirketleri, 2 milyona yakın alacak doyasından 500 bin kadarını kapatarak kısa süre içerisinde önemli aşamalar kaydetmiş bulunmaktadır. Bankalarla borçlu- alacaklı ilişkisi kesilerek borçları varlık yönetimine devredilen kişiler, ilgili banka veya finans kurumundan ya da E-devlet üzerinden, borçlarının hangi varlık yönetim şirketine devredildiği hakkında bilgi alabilmektedir.

Kredi Borçları Varlık Yönetim Şirketlerine Devredilirse Ne Olur?” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir