KOSGEB Nedir?

KOSGEB Nedir?

 

KOSGEB nedir şeklinde sorulara verilebilecek en genel cevap, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkındırılması amacıyla, karşılıklı veya karşılıksız olarak destek sağlayan bir kuruluştur. 1990 yılında Bilim sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı olarak faaliyete başlayan kurum, kurulduğu yıllardan beri oldukça önemli sayıda girişimciye destek sağlayarak, hem sosyal ihtiyaçların giderilmesi, hem de ülke ekonomisine katkı sağlanabilmesi adına önemli işlevleri yerine getirmiştir. Bu sayede küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim sektörüne ve sanayiye doğrudan etki etki eden bir faktör olması planlanmıştır.

KOSGEB nedir sorusunun cevabının yanı sıra, bu tür bir desteğin kimler için ve hangi şartlarda verildiği sorusu da önemli bir konu olarak incelenmelidir. Genel olarak kayıtlı işyerlerinin piyasada rekabet koşullarına uygun olarak ekonomiyi canlandırması ve istihdama katkı sağlaması amacına yönelik olarak kredilendirme yapılmaktadır. Proje bazlı olarak talep edilen destekler, kayıtlı işletmelere oranla daha düşük oranda kabul görmektedir. Birçok konuda destek programına sahip olan KOSGEB, işletmelerin taleplerine göre şekillendirilen farklı teşvikler sunmaktadır.

KOSGEB’in İncelikleri

KOSGEB nedir nasıl destek sağlanır sorularından ayrı olarak, ne tür desteklerin verildiği konusunda bilgi sahibi olunması gereklidir. Kurum işletmelerin talepleri doğrultusunda farklı destek uygulamaları sunmaktadır.

  • Kredi Desteği
  • Ar-Ge Destek Programı
  • Proje Destek Programı
  • Laboratuvar Destek Programı
  • Gelişen İşletmeler Piyasası Destek Programı
  • İşbirliği Destek Programı

Kuruluşlar talep edecekleri destek programlarına uygun şekilde belirlenen şartları yerine getirdikleri takdirde KOSGEB destek programlarından yararlanarak işletmelerini geliştirmek şansına sahip olabilmektedir. KOSGEB’e başvuru yapabilmek ve destek alabilmek için öngörülen bazı kriterleri yerine getirmiş olmak gereklidir.

KOSGEB nedir sorusunun geniş bir açıdan değerlendirmesi yapıldığında asıl amaç işletmelerin kendine özgü sorunlarının belli bir plan ve proje kapsamında değerlendirilmesi, KOBİ tarzı yapılanmalarda, proje bazlı çalışma bilincinin oluşturulması ve kendi bünyelerinde bu kültürü geliştirmelerine yöneliktir. Bu sayede işletmelerin üretim, yönetim, pazarlama, organizasyon, mali işleyiş ve insan kaynakları konusundaki projeleri oluşmakta ve bu konularla ilgili proje desteği sağlanmaktadır. Destek taleplerinde, yapılacak desteğin türüne KOSGEB bünyesinde yer alan kurullarda karar verilmektedir. Proje giderlerinin desteklenmesi konusunda da önemli katkılar sağlayan KOSGEB, desteklenmesi uygun görülen gider gruplarını belirler ve sabitler. Makine, teçhizat, hammadde için belirlenen tutarının yaklaşık %10’u yazılım, personel ve diğer hizmet gruplarının ise %40’ı geçmeyecek şekilde desteklenmesi sağlanır.

KOSGEB nedir ve hangi amaçlara yönelik olarak faaliyet gösterir konularını biraz daha açmak gerekirse, bilim teknolojiyi esas almak suretiyle yeni fikir ve buluşlara sahip kişi ve işletmelere sağlanan destek oldukça bariz bir şekilde görülmektedir. Girişimcilerin ve Kobilerin desteklenmesi suretiyle Ar-ge çalışmalarının desteklenmesi ve var olan Ar-ge planlarının geliştirilmesi yönünden oldukça önemli hizmetler verilmektedir. İnovatif faaliyetlerin desteklenerek proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel alanlarda uygulamaya geçilmesi önemli başarıları ortaya çıkaran bir etken olarak kabul görmektedir. KOSGEB kurullarında proje süresi ve inovasyon programı için en fazla 24 ay, endüstriyel uygulama çalışmaları için ise 18 aya varan süreler verilse de kurul kararıyla bu süre 1 yıl daha ek süre verilerek uzatılabilmektedir.

KOSGEB nedir ne tür destekler alınabilir konularından sonra, girişimci kredisi almanın incelikleri önem kazanmaktadır. Öncelikle kurumun açtığı girişimcilik eğitimleri tamamlanmış ve sertifika alınmış olmalıdır. Sertifika olmadan kurulan şirketler destek kapsamına alınmamakta, erkek girişimcilere %60 kadın girişimcilere ise %70 oranında destek sağlanmaktadır. Destek talep eden kişi eğer hisseli bir şirketle başvuru yapacaksa, başvuran kişinin o şirkette hisse oranı en az % 30 olmalıdır. Bu şartlara haiz olan kişiler KOSGEB web sitesinden giriş yaparak kurum veri tabanına kayıt yaptırabilmektedir. Ayrıca işletmenin KOBİ kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla KOBİ beyannamesi doldurmak suretiyle kurulda incelenmesini sağlamak mümkün olmaktadır. İncelenen beyannamelerin sonuçları başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir