Google soruşturması ne anlama geliyor?

Google soruşturması ne anlama geliyor?

Google soruşturması, Rekabet Kurumu tarafından açılan soruşturma ne anlama geliyor.

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde Google’a 5 milyar Euro ceza kesmiştir .

Peki Avrupa Birliği tarafından Google’a kesilen cezadan sonra Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturma ne anlama geliyor?

Rekabet Kurumu Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC ve Google Ireland Limited hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Google soruşturması – 4054 Sayılı Kanun Nedir?

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’ un 1. Maddesinde

Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

hükmü yer almaktadır.

Yine 4054 Sayılı Kanun’ un 6. Maddesinde;

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Hükmü yer almaktadır.

Rekabet Kurumu yukarıda anılan kanun maddeleri gereğince açtığı soruşturmada;

Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Şeklinde yazılı açıklama yapmıştır.

Rekabet kurumunun söz konusu soruşturması ileride sonuçlanacaktır.

 

Google soruşturması. Değerlendirme.

Buna göre Google’nin rekabet ortamındaki hakim durumu tek başına yönlendirdiği yahut piyasadaki hakim durumu tek başına kötüye kullandığına dair iddialar önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşacaktır.

Burada şu değerlendirmeyi yapabiliriz, ülkemizde tekel konumunda olan bazı büyük şirketler de hakim durumu tek başına yönlendirebilmektedir. Tabi burada soruşturma açma ve gerekli işlemleri yapma takdir yetkisi Rekabet Kurumuna aittir.

Rekabet Kurumu tarafından Google’a açılan soruşturma sonucunda, Google”in haksız yahut suçlu bulunması durumunda ne gibi bir yaptırıma maruz kalacağı henüz bilinmemektedir.

Yine Rekabet Kurumu tarafından 13.10.2017 tarihinde Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. Hakkında soruşturma açıldığı görülmektedir.

Rekabet Kurumu tarafından Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş hakkında açılan soruşturmada şu ifadelere yer verilmiştir.

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin online otomotiv ilanları pazarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitleri 27.09.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; online otomotiv ilanları alanındaki uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına ve bu soruşturmanın daha önce teşebbüs hakkında 04.05.2017 tarih ve 17-15/175-M sayılı Kurul kararı uyarınca açılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine, 17-30/488-M sayı ile karar verdi.

Gelişmeleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.

Dilerseniz şuradan ülke tarihinin en çarpıcı dolandırıcılık hikayesini okuyabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir